I Fire Myself


I fire myself ten times a day
I throw myself in a watery grave
With fourteen horses on top of my head
I hear the voice again and again

I walk through the everlasting pit
By the mountain of fire and the fountain of spit
The pilgrims beside me just talk talk talk
I am the goblin and the mangled hawk

A demon lured me to his bed
Where I fell into a poison sleep
I dreamed of a river of ants inside me
And they were sad and started to bleed

In the dawn the demon spoke
In the saddest voice, in the saddest voice
He said, "Can you see love through a telescope?"
The end of fear, and the beginning of hopeCaptcha
Piosenkę Mary Timony I Fire Myself przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Fire Myself, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Fire Myself. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Timony I Fire Myself w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.