O Caroline


David's on the piano and I may play on a drum
And we try to make the music We'll try try to have some fun
But I just can't help thinking that if you were here with me
I'd get all my thoughts in focus and play more excitingly
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still Caroline

If you call this sentimental crap you'll make me mad
Because you know that I would not sing about some passing fad
And if my attempts of rhyming aren't convincing to your ear
Then memory's betrayed you through the passing of the year

I love you still Caroline
I love you still Caroline
I need you still Caroline

You must think it doubtful but I mean the words I sing
Or that all attempts to reach you this way could not mean a thing
But you must admit we both thought we'd be man and wife
And that I could make you happy for the best part

Of your life
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still Caroline
I love you still CarolineCaptcha
Piosenkę Max Gazze O Caroline przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke O Caroline, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki O Caroline. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Max Gazze O Caroline w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.