Tekst piosenki Melanie: Christopher Robin (Is Saying His Prayers)

Christopher Robin (Is Saying His Prayers)


Little boy kneels at the foot of the bed,
Droops on his little hands, little gold head
Sssttt, whisper Who dares?
Christopher Robin is saying his prayers:
"God bless Mommy, I know that's right,
And wasn't it fun in the bath tonight,
The cold's so cold and the hot's so hot
God bless Daddy, I quite forgot
If I open my eyes just a little bit more
I can see Nanny's dressing-gown on the door;
It's a beautiful blue but it hasn't got a hood,
God bless Nanny and make her good
Mine has a hood and I lie in bed
And I pull the hood right over my head,
And I shut my eyes and I curl up small
And nobody knows that I'm there at all
Thank you God, for a lovely day,
And what was the other I wanted to say?
I said, `Bless Daddy', so what could it be?
Now I remember: God bless me"

Little boy kneels at the foot of the bed,
Droops on his little hands, little gold head
Sssttt, whisper Who dares?
Christopher Robin is saying his prayers:Captcha
Piosenkę Melanie Christopher Robin (Is Saying His Prayers) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Christopher Robin (Is Saying His Prayers), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Christopher Robin (Is Saying His Prayers). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Melanie Christopher Robin (Is Saying His Prayers) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.