Blue Sky Night


Julie skips the light
Saves her cigarette
For later tonight
She grabs the hand of
Johnny's hip
She loves the way that they fit
They walk below the stars
Talk of dreams and traveling far
Steady in these streets of rage
They wander endlessly
In this blue sky night
The streets are lit
And their hearts beat tight
They're wandering through
The blue sky night
So they sit in a garden's grass
Talk of their love
And how it will last
Johnny says "Love's forever only 'cause it will die"
Julie says "Yeah but then we can dance in the blue sky"
The blue sky
Johnny feels his head swell
He writes another page
Of the silent yell
Julie feels him drifting away
N' she kisses him hard and brings him back to stay
In this blue sky night
The streets are lit
And their hearts beat tight
Wandering through
The blue sky
Wandering through
The blue sky
Wondering through
The blue sky nightCaptcha
Piosenkę Melissa Ferrick Blue Sky Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blue Sky Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blue Sky Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Melissa Ferrick Blue Sky Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.