Tekst piosenki Michael Bolton: How Am I Supposed Too Live Without You

How Am I Supposed Too Live Without You


I could hardly believe it
when I heard the news today
I had to come and get straight to you
Said you're leaving
Someone swept your heart away
From the look upon your face I say it's true
So tell me all about it
tell me about the plans you're making
Tell me one thing more before I go

Chorus:
Tell me how am I supposed to live without you
Now that I've been loving you so long
How am I supposed to live without you
and how am I supposed to carry on
When all that I've been living for is gone

Took off the crying
Didn't come here to break down
It's just a dream of mine is coming to an end
And how can I blame you
When I've built my world around
With hope that one day we'll be so much more than friends
I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming
Even now it's more than I can take

Chorus

Now I don't wanna know the price I'm gonna pay for dreaming
Now that your dreams has come true

ChorusCaptcha
Piosenkę Michael Bolton How Am I Supposed Too Live Without You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Am I Supposed Too Live Without You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Am I Supposed Too Live Without You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Michael Bolton How Am I Supposed Too Live Without You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.