Bang Your Head


(Milla Jovovich/Richard Feldman/Mark Holden)
Hey little devil that dwells inside
This angel's body, this angel's mind
He said, "All I need is Jesus to fly
Take a little peak through that head of hair
I know somewhere there are eyes in there
Trying to hide a heart that's shining so bright
They said, "What makes you different from us?"
We're gonna bang your head down
I've got a dream that's growing inside me
I'm ready to burst and set it free
I know God waits in the city of angels
Now I've been building a wall these many years
I feel safe inside hiding all my fears
Don't hold your breath
If you're trying to touch me
They said, "Don't believe in yourself
We're gonna bang your head down
We're gonna bang your head
Bang your head down"
We are aging
Soon to pass away
So cruel to never know, never know
Never finish what was started
My whole life's been really strange
I've been running in circles
Trying to make a change
I transcend myself with Billy
I'm homeCaptcha
Piosenkę Milla Bang Your Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bang Your Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bang Your Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla Bang Your Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.