Charlie


(Milla Jovovich/Richard Feldman/Mark Holden)
Now, be free
The sky must have fallen
When I couldn't see
Your life's weak strain
I take a step back
And you've fallen again
But if you'd listened
A little closer
Reaching over
This cold shoulder
CHORUS
Oh Charlie, a boy and his toys
I see you lying stiff and cold
Spread out upon the bedroom floor
Kiss me darling with those
Pale lips once more
Hands could never comfort you
Not so well as steel could do
Freak on in
Did you think this time
You would finally win
A trip of life
But if you'd listened
A little closer
Reaching over
This cold shoulder
CHORUS
Reeling, spinning, out of lies
Daisy vision in your eyes
Boat is sinking, someone cries
You have left me to surmise
Your surprise
CHORUSCaptcha
Piosenkę Milla Charlie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Charlie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Charlie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla Charlie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.