Clock


(Milla Jovovich)
I'm locked in a box
With a window and a clock
Sometimes I can't sleep
I watch the second hand feeding
Time is ticking, ticking
And the flowers are dripping, dripping
I am awake and I cannot sleep
All hail to the madman
Great murderer, great Aryan
Take all that you need
Take my life, my song, my breed
Fires are burning, burning
My people are yearning, yearning
I'm locked away to defy and die
I'm locked in a box
With a window and a clock
Sometimes I can't sleep
I atch the second hand feeding
Time is getting colder
And I'm getting older, older
Where is the face that I knew before
I am awake and I cannot sleepCaptcha
Piosenkę Milla Clock przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Clock, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Clock. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla Clock w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.