Elmer's Tune


Why are the stars always winkin' and blinkin' above?
What makes a fellow start thinkin' of fallin' in love?
It's not the season, the reason, it's plain as the moon
It's just Elmer's tune

What makes a lady of eighty go out on the loose?
Why does a gander meander in search of a goose?
What puts the kick in a chicken, the magic in June?
It's just Elmer's tune

Listen, listen
There's a lot you're liable to be missin'
Sing it, swing it
Any old way and any old time

The hurdy gurdies, the birdies, the cop on the beat
The candy maker, the baker, the man on the street
The city charmer, the farmer, the man in the moon
All sing Elmer's tune

The hurdy gurdies, the birdies, the cop on the beat
The baker and the man on the street
The city charmer, the farmer, the man in the moon
All sing Elmer's tune

They all sing Elmer's tune
They all sing Elmer's tuneCaptcha
Piosenkę Miller, Glenn Elmer's Tune przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Elmer's Tune, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Elmer's Tune. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Miller, Glenn Elmer's Tune w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.