Over The Rainbow


Somewhere, over the rainbow way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere, over the rainbow skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Some day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where laughter fells like lemon drops
Away above the chimney tops

That's where you'll find me
Somewhere, over the rainbow
Blue bird fly, birds fly over the rainbow
Why, then, oh, why can't I?Captcha
Piosenkę Miller, Glenn Over The Rainbow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Over The Rainbow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Over The Rainbow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Miller, Glenn Over The Rainbow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.