Finder


(Sweetheart) it is due to you that my soul has swung so low
(Sweetheart) it is due to you
(Sweetheart) it has come the day that my song has flown away
(Sweetheart) it has come that day
Drive--the past like a highway / Drive--Stop at the halfway
Drive--see all the paths that I could have chosen
There are cars on fire and there is smoke on the road and
There are cars on fire Fire
(Sweetheart) it is due to you that my soul has swung so lowCaptcha
Piosenkę Misc Finder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Finder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Finder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Misc Finder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.