Spider & The Fly


Save me, save me, save me from the spider, begs the fly
Im caught in her web and she's bleeding me dry
She wears her seduction like the bride wears her veil
She promised me heaven but all she gives me is hell

Oh no, no she's pulling me under
Shes dragging me down, tearing me asunder
Im sweating hot steel bulets, my mouth, my mouth is bone dry
I can't catch my breath, I just want to die
Oh no, no, no, no, no she's dragging me under
Shes pulling me down, tearing me asunder
Im sweating hot steel bullets, my mouth, my mouth is bone dry
My heart beats too fast, can't catch my breath,
The spider, the spiders trapped the flyCaptcha
Piosenkę Mission U.K. Spider & The Fly przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spider & The Fly, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spider & The Fly. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mission U.K. Spider & The Fly w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.