Amelia


Daddy says come and sit on my knee
Daddy says youre the only girl for me
cos amelia, youre daddys favourite girl
Amelia, daddy loves his little girl

Daddy comes in the dark of night
Daddy say dont be scared, itll be alright
Amelia, daddy hates to see you cry
Amelia, youre the apple of daddys eye

Daddy says dry your tears and give me a smile
Daddy says if youre good Ill hold you awhile
cos amelia, youre daddys precious girl
Amelia, daddy loves to love his little girl

daddy, tell me daddy,
Is this really love?

Daddy says dont tell mama what I do to you
Daddy says if you do Ill beat you black and blue
cos amelia, you make daddy feel like a man
Amelia, daddy loves you more than mummy can

daddy, tell me, daddy,
How can you call this love?

Amelia
Damn your daddy to hellCaptcha
Piosenkę Mission Amelia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Amelia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Amelia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mission Amelia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.