Blood Brother


I gave you flowers and you gave me faith
We are minds and hearts that move as one
Chameleon, warrior, gypsy and brave
But turn our eyes to the heart of the rising sun

(chorus)

You and me, we are blood brothers
You and me, we are blood brothers
Blood brother, lay down your life for me
Lay down your love for me

Kiss by kiss, touch by touch
We talk of clouds that {walked, rocked}
You took my hand and walked me through the rain
And act of love, mission and tender mercy
We stood tall and proud together we can't get hurt again

(chorus)

We {pull} your punch and we gave em hell
The feelings dry and the chains will tell
Manors and sand and seas and land and with the winds to come
And we rose again to win the war to rule and reign and harvest soil
Hands held high, stars in the sky and we kissed the ever faithful lome
I {spray} your love

Father, your a good man and honest man, a saint not heard
Mother, I wish I could tell you I love you
Sister, you're a goddess and I want you to take me to heaven
Blood brother, you're a hand in my heart and your innocents lay battered and bleeding

(chorus)

God, I feel so strong but I just want to break down and cry
Father, I feel so strong but I just want to break down and cry
Brother, I feel so strong but I just want to break down and cry
Father, I feel so strong but I just want to break down and cry
God, I feel so strong but I just want to break down and cryCaptcha
Piosenkę Mission Blood Brother przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blood Brother, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blood Brother. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mission Blood Brother w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.