Tower Of Strength


TOWER OF STRENGTH (LP version, The Mission)
You raise me up, when i'm on the floor
You see me through, when i'm lonely and scared
And feeling true to the written word, and you're true to me
And still i need more, It would tear me apart
To feel that no one ever cared
CHORUS: For me, to me ,to me
You are the tower of strength to me
You stand firm and proud, when the wind blows in your face
And when the sun shines in you eyes
You just turn your head away
CHORUS: To me, to me ,to me
You are the tower of strength to me
You rescue me, You are my faith, my hope, my liberty
And when there is darkness all around
You shine bright for me, You are the guiding light
CHORUS: To me, to me ,to me
You are the tower of strength to me

You are all passion and heart, when i lay in your embrace
And heaven is in your kiss, salvation lies just a touch away

CHORUS: To me, to me ,to me
You are the tower of strength to me
(On the short version the last verse is missing
Typed in by Niclas JohanssonCaptcha
Piosenkę Mission Tower Of Strength przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tower Of Strength, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tower Of Strength. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mission Tower Of Strength w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.