Aren't You Hungry


Sitting in my kitchen
Stuffed from having ate
What should I do now
With what's left on my plate
Maybe I should save it
But naw I got the cash
Think I'll take the easy way
And throw it in the trash
USA for Africa
What a fucking scam
Charity begins at home
What about our land
America has it's own problems
That's what should come first
So fuck those nigger's charity
And let them die of thirst
AREN'T YOU HUNGRY
AREN'T YOU HUNGRY

USA for USA
That's what I'd like to see
But sympathetic assholes
Send it all to their own countries
They want the food to grow
On what they call home land
But don't you know
You can't grow anything in sand
AREN'T YOU HUNGRY
AREN'T YOU HUNGRY
AREN'T YOU HUNGRY
I think of people starving
But do you think I care
Let them all die hungry
So I can breathe their air
Sitting in my kitchen
Stuffed form having ate
What should I do now
With what's left on my plateCaptcha
Piosenkę M.O.D. Aren't You Hungry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Aren't You Hungry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Aren't You Hungry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę M.O.D. Aren't You Hungry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.