My Gun Is Broken


My gun is my gun is broken [x2]
It won't cock and it wont shoot my gun is broken
What do you figure I pulled on the trigger but
My gun is my guns is broken
This place is not so harmless three days
and I've gone hopeless doubting everything around me
all my friends are out to get me, you appeared so softly
innocently swallowed me diving deep into the blue
far from oxygen and you doubting everything around
me all my friends are out to get me
My gun is my gun is broke,
Useless words had no effect I'm spent I've got nothing left, dropped the ball in your
Backcourt, I feel like time is getting short
Doubting everything around me all my friends
Are out to get me
My gun is brokenCaptcha
Piosenkę Mu330 My Gun Is Broken przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Gun Is Broken, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Gun Is Broken. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mu330 My Gun Is Broken w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.