Everything Sucks


All I ever needed was to eat popcorn with you,
Come on over,
Watch the late show,
Stay up talking until two

Today's the day you're leaving,
And tomorrow you'll be gone
You're in my heart and on my mind,
I will bring you along

Everything sucks when you're gone,
Everything sucks when you're gone

A dream of our reunion makes me crazy just to think,
How so very far away you are,
My hope begins to sink

Today's the day you're leaving,
And tomorrow you'll be gone
You're in my heart and on my mind,
I will bring you along

Everything sucks when you're gone,
Everything sucks when you're gone

It's not ok,
I've baked dinner here for two,
And it's not ok,
I've got candles lit for you,
And It's not ok,
I've got you're favorite records out,
And it's not ok,
You should have let it be,
And ran after me

Today's the day you're leaving,
And tomorrow you'll be gone
You're in my heart and on my mind,
I will bring you along

Everything sucks when you're gone,
(I want you! I need you!)
Everything sucks when you're gone
(I want you! I need you!) [x2]Captcha
Piosenkę Mxpx Everything Sucks przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everything Sucks, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everything Sucks. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mxpx Everything Sucks w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.