The Rose Mix


Some say love it is a river
that drowns the tender reed
some say love it is a razor
that leaves your soul to bleed

Some say love it is a hunger
an endless aching need
i say love it is a flower
and you it's only seed

It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance
it's the dream afraid of waking
that never takes a chance

It's the one who won't be taken
who cannot seem to give
and the soul afraid of dying
that never learns to live

When the night has been too lonely
and the road has been too long
and you think that love is only
for the lucky and the strong

Just remember in the winter
far beneath the bitter snow
lies the seed that with the sun's love,
in the spring, becomes the rose

Becomes the roseCaptcha
Piosenkę Myriam Montemayor The Rose Mix przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Rose Mix, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Rose Mix. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Myriam Montemayor The Rose Mix w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.