Pop


Dirty pop

Sick and tired of hearin' all these people talk about
What's the deal with this pop life and when is it gonna fade out?
The thing you've got to realize what we're doin' is not a trend
We got the gift of melody, we're gonna bring it 'till the end

It doesn't matter
'Bout the car I drive, or what I wear around my neck
All that matters
Is that you recognize that it's just about respect
It doesn't matter
'Bout the clothes I wear and where I go and why
All that matters
Is that you get hype and we'll do it to you everytime

Chorus
Do you ever wonder why
This music gets you high
It's takes you on a ride
You feel it when your
Body starts to rock
And baby you can't stop
And the music's all you got
This must be POP!

Dirty pop
Baby, baby you can't stop
I know you like this
Dirty pop
This must be

Now why you want to try to classify the type of thing we do?
'Cause we're just fine doin' what we like can we say the same for you
I'm tired of feelin' all around me animosity
Just worry 'bout yours 'cause I'm a get mine now people can't you see

It doesn't matter
'Bout the car I drive or the ice around my neck
All that matters
Is that you recognize thats it's just about respect
It doesn't matter
'Bout the clothes I wear and where I go and why
All that matters
Is that you get hype and we'll give it to you everytime

CHORUS

Oooooh
Man I'm tired of singin'

CHORUS (3xCaptcha
Piosenkę N Sync Pop przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pop, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pop. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę N Sync Pop w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.