Song Sung Blue


Song sung blue
Everybody knows one
Song sung blue
Every garden grows one

Me and you are subject to the blues now and then
But when you take the blues and make a song
You sing them out again
Sing them out again

Song sung blue
Weeping like a willow
Song sung blue
Sleeping on my pillow

Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice
And before you know, start to feeling good
You simply got no choice

[break]

Me and you are subject to the blues now and then
But when you take the blues and make a song
You sing them out again

Song sung blue
Everybody knows one
Song sung blue
Every garden grows one

Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice
And before you know, start to feeling goodCaptcha
Piosenkę Neil Diamond Song Sung Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Song Sung Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Song Sung Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Neil Diamond Song Sung Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.