Tekst piosenki New Bruises: Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You

Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You


Accept It
There's something wrong
Pathetic
That value is defined by what we have
Not how hard we will try
Do we slave for material gain?
Are our morals pacified?
It's fucked up

Kept us down
We've got the credit cards to do that
What's the deal?
People are more important than things
Spun Around
Convince us well be happy with that
Take Action

Don't buy it! Don't buy in! Don't buy it! Don't buy in!

Expect it
There's something wrong
Resentment
Due to the debt we create

For things we don't need
But are convinced that we want
With our neighbors we compete
It's fucked up

Ads can be so clever
Bigger is not better
There's something wrongCaptcha
Piosenkę New Bruises Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Bruises Bigger Isn't Always Better Yes, Texas This Means You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.