All Down Hill From Here


You're hiding something cause it's burning through your eyes
I tried to get it out but all I hear from you are lies

And I can tell you're going through the motions
I figured you were acting out your part,
Once again we're playing off emotion
Which one of us will burn until the end?

Catalyst you insist to pull me down
You contradict the fact that you still want me around
And it's all down hill from here
And it's all down hill from here

Your good intentions slowly turn to bitterness
Reoccuring episodes with each and every kiss

And I can tell you're going through the motions
I figured you were acting out your part
Once again were playing off emotion
Which one of us will burn until the end?

Catalyst you insist to pull me down
You contradict the fact that you still want me around
And it's all down hill from here
And it's all down hill from here

And I can't beleive you pulled it off again
Or notice till it all sets in
You'll deny it till you're at your bitter end

And I can tell you're going through the motions
I figured you were acting out your part
Once again, we're playing off emotion
Which one of us will burn until the end?

Catalyst you insisit to pull me down
You contradict the fact that you still want me around
And it's all down hill from here
And it's all down hill from here

And you keep pulling me down!
(Pulling me down)
(Pulling me down)
You contradict the fact that you still want me around
And it's all downhill from here
And it's all downhill from hereCaptcha
Piosenkę New Found Glory All Down Hill From Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Down Hill From Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Down Hill From Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Found Glory All Down Hill From Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.