The Glory of Love


Tonight it's very clear
As we're both lying here
There's so many things I wanna say
I will always love you
I will never leave you alone

Sometimes I just forget, say things I might regret
It breaks my heart to see you crying
I don't wanna lose you
I could never make it alone

'Coz I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero that you're dreaming of
Gonna live forever knowing together
That we did it all for the glory of love

You keep me standing tall
You'll help me through it all
I'm always strong when you're beside me
I have always needed you
I could never make it alone

'Coz I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero that you're dreaming of
Gonna live forever knowing together
That we did it all for the glory of love

Just like a knight in shining armor
From a long time ago
Just in time I'll save the day
Take you to my castle far away

I am the man who will fight for your honor
I'll be the hero that you're dreaming of
Gonna live forever knowing together
That we did it all for the glory of love (x3)Captcha
Piosenkę New Found Glory The Glory of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Glory of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Glory of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Found Glory The Glory of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.