As It Is When It Was


I've kept my head against the wall
I've been this way for so long now
You weren't exactly falling over yourself
When last I saw you
Well I always thought
We'd get along like a house on fire
Until you told me that I'd have to go
How can someone like you work that slow

Whatever you think of me
You listen hard and I will make you see
Whatever you think of me
You listen hard and I will make you see

I don't feel anything no more
The staid up graces consuming me
I'm not grown up and I am not a boy
I feel no pain and I feel no joy
Well I always thought
We'd get along like a house on fire
In those days when the sun was warm
I ran in the street where I was born

Whatever you think of me
You listen hard and I will make you see
Whatever you think of me
You listen hard and I will make you see

The streets are so empty at this time of night
I'd rather walk on my own than fly
In a world where I'd forgotten you
I found myself forgotten, too
That's the danger of your evil books
And all the lies of those thieves and crooks
We sing it's our natural selves
I've not found it stolen but I had to prepare for youCaptcha
Piosenkę New Order As It Is When It Was przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke As It Is When It Was, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki As It Is When It Was. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę New Order As It Is When It Was w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.