Shes Crying For Me


I believe there's a place
Where we can be together more than a life
I believe there's a place
Where we can live forever without fights
But i am here
I am standing here alone in the dark
I am here
I am looking for your eyes among the stars
Before I go to sleep
There's a thought still stuck inside my mind
Before I go to sleep
I'm used to think about you by my side
But i am here
I am standing here alone in the dark
I am here
I am looking for your eyes among the stars

She's crying for me
She's crying for me
Cause I can't be what I wanna be
I don't understand
She went away from me
But she still tells me that she needs meCaptcha
Piosenkę N.Flunders Shes Crying For Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shes Crying For Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shes Crying For Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę N.Flunders Shes Crying For Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.