Fiction


If you wrote a book with a page for
each memory
And put it in hardback for people to buy
The critics would laugh, yeah they'd call
it ridiculous
And sit around waiting for Porky to fly

The truth is stranger than fiction
And I must believe what I see
But the truth is stranger than fiction to me

If they made a film of the book of the memory
With Bobby De Niro and Demi De Moore
You'd sit in your seat with your popcorn
and chocolate
And wonder aloud at the point of it all

The truth is stranger than fiction
And I must believe what I see
But the truth is stranger than fiction to me

If it can happen it will happen it has
happened already
If you don't understand, no reason and
no rhyme
Don't ask why

If someone had told you you'd be where
you are today
You'd of thought they were crazy and laughed
in their face
And I never thought I would long for the
memory
I never thought I would get to this place

But
The truth is stranger than fiction
And I must believe what I see
But the truth is stranger than fiction to me
The truth is stranger than fiction to meCaptcha
Piosenkę Nik Kershaw Fiction przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fiction, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fiction. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nik Kershaw Fiction w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.