Dancing in the Street


Swin',swayin' ,the record's playin' (4x)

Calling out around the world
Are you ready for a brand new beat
Summer's here and the time is right
For dancing in the streets
They're dancing in chicago
Down in new orleans
In new york city

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
They'll be swinging, swaying, records playing,
Dancing in the street, oh

It doesn't matter what you wear, just as long as you are there
So come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world
They'll be dancing, dancing in the street

It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet
They'll be laughing and singing, music swinging
Dancing in the street

Philadelphia, pa
Baltimore in dc now
Don't forget the motor city

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
They'll be swinging, swaying, records playing
Dancing in the street, oh

It doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on every guy, grab a girl, everywhere, around the world
They'll be dancing, dancing in the streets

Dancing in the street (2x)
Music Everywhere
Oh-h-h-h-h-h-h-h
Dancing in the street (3x)
Oh-h-h-h-h
Everyone

China,Japan,South America,And France
Australia,Brazil,Africa,Everybody
Comeone

Dancing in the street (till music fades)Captcha
Piosenkę Nikki Webster Dancing in the Street przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dancing in the Street, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dancing in the Street. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nikki Webster Dancing in the Street w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.