Whispering


Whispering
Frank Sinatra

Whispering while you cuddle near me,
Whispering so no one can hear me,
Each little whisper seems to cheer me
I know it's true, there's no one, dear, but you
Whispering why you'll never leave me,
Whispering why you'll never grieve me,
Whisper and say that you'll believe me
Whispering that I love youCaptcha
Piosenkę Nino Tempo Whispering przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Whispering, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Whispering. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nino Tempo Whispering w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.