Is This Thing Loaded


There's something about a morning without the picture perfect ribbons in her hair
Its raining and I know that you want to let me in
'cause my dear I cant breathe out here its cold
so tell me why I break in pieces for hopeless reasons
Stereo therapy heals my lesions

Do you know what it's like to hurt at night for oh no reason?
Do you know what its like?
So forget the feelings so few have
She says I love you to death
And forget the feelings so few have
Forget our future we don't have"¦

Four-flush and forget I make you feel like a harlot,
does he know I'm here?
So please dear untie me before we
drive that awful extra mile
And at night I dream about that smile and the jealousy that's gleaming on our teeth
There's something about a morning without that perfect picture

Do you know what it's like to hurt at night for oh no reason?
Do you know what its like?
So forget the feelings so few have
She says I love you to death
And forget the feelings so few have
Forget our future we don't have"¦

So forget the feelings so few have
She says I love you to death
And forget the feelings so few have
Fuck you and the future we don't haveCaptcha
Piosenkę Northstar Is This Thing Loaded przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is This Thing Loaded, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is This Thing Loaded. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Northstar Is This Thing Loaded w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.