Sposa


Passa mo non passa stu pensieru m'ha lasciatu solu
passa ma non passa mai
passa non te edo (1) e non te sento non passa mai
non passa mai non passa mai
passa non te edo e non te sento non passa mai

tu me idi (2) ogni mattina mentre l'antri bau (3) a sud
tu me guardi come ogni giornu io te edo come sii
tu me ici non parlane non uscine non ta da fa edene (4)
ma ogni notte io reentro mentre l'antri au fenitu e dormine (5)

via via passa stu pensieru via non passa mai
via via passa stu pensieru via non passa mai
passa passa ? entro che sta non a dda pass?
passa passa ? entro de mi non a dda fen?

io lo saccio che a stu munnu pe la gente io que so
stu pensieru me ferisce ma non so che pozzo fa'
me recordo da monellu quanno li compagni me chiamavanu sposa
sta parola me accompagna pe tutti li momenti che remano (6) da sola

via via

moie moie (7) stamme a sentine io te oio (8) parl?
stu pensieru non me condannane io te oio guard?
ma ogni notte quanno reentro tu me ici pianu non te oio edene (9)
ste parole da buttane so' come cortelli non le pozzo sentine (10)

via via

(1) ti vedo, (2) vedi, (3) vanno, (4) vedere, (5) gli altri hanno finito di dormire, (6) resto, (7) moglie, (8) voglio, (9) posso sentireCaptcha
Piosenkę Novalia Sposa przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sposa, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sposa. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Novalia Sposa w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.