She's Electric


Shes electric
Shes in a family full of eccentrics
Shes done things Ive never expected
And I need more time

Shes got a sister
And God only knows how Ive missed her
And on the palm of her hand is a blister
And I need more time

And I want you to know
Ive got my mind {made up now/mind made up now}
But I need more time
And I want you to say
Do you know what {Im saying/what Im saying}
But I need more
{cuz I'll be you and you'll be me/tiiiiii-iiime}
{there's lots and lots for us to see/ahhhhh-ahhhhh}
{lots and lots for us to do/ahhhhh-ahhhhh}
{she is electric/ahhhhh}
{can I be electric too? /ahhhhh}

Shes got a brother (a brother)
We don't get on with one another
But I quite fancy her mother
And I think that she likes me

Shes got a cousin (a cousin)
In fact she's got a dozen (a dozen)
Shes got one in the oven (oven)
But it's nothing to do with me

And I want you to know
Ive got my mind {made up now/mind made up now}
But I need more time
And I want you to say
Do you know what {Im saying/what Im saying}
But I need more
{cuz I'll be you and you'll be me/tiiiiii-iiime}
{there's lots and lots for us to see/ahhhhh-ahhhhh}
{there's lots and lots for us to do/ahhhhh-ahhhhh}
{she is electric/ahhhhh}
{can I be electric too? /ahhhhh}
Can I be electric too? [-- 3 times

Haaa-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh-ahhh!Captcha
Piosenkę Oasis She's Electric przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She's Electric, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She's Electric. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Oasis She's Electric w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.