Thank You For The Good Times


Who will rise ?
It would be so nice to hear you say
"Thank you for the good times"
Before the good times fly away
Your eyes
Are telling lies
Some of the stories on the way
But it's so nice
But don't let the good times fly away

I drink to every sucker standing here
Among the few who try and cheat the years
There's always one of us who's blown away
Or strapped and stopped for breath along the way

Who will rise ?
It would be so nice to hear you say
"Thank you for the good times"
Before the good times fly away

I drink to every sucker standing here
Among the few who try and cheat the years
There's always one of us who's blown away
Or stopped and strapped for cash along the way

Who will rise ?
It would be so nice to hear you say
"Thank you for the good times"
Before the good times fly away

Thank you for the good times
Before the good times fly away

Thank you for the good times
Before the good times fly awayCaptcha
Piosenkę Oasis Thank You For The Good Times przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thank You For The Good Times, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thank You For The Good Times. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Oasis Thank You For The Good Times w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.