Feel So Different


I am not like I was before
I thought that nothing would change me
I was not listening anymore
still you continued to affect me

I was not thinking anymore
althought I said I still was
I'd said "I don't want anymore"
because of bad experience

but now I feel so different
I feel so different
I feel so different

I have not seen freedom before
and I did not expect to
don't let me forget now I'm here
help me to help you to behold you

I started off with many friends
and we spent a long time talking
thought they meant every word they said
but like everyone else they were stalling

and now they seem so different
they seem so different
they seem so different

I should have hatred for you
but I do not have any
and I have always
oh you have taught me plenty

the whole time I'd never seen
all you had spread before me
the whole time I'd never seen
that all I'd need was inside me

now I feel so different
I feel so different
I feel so differentCaptcha
Piosenkę Oconnor Sinead Feel So Different przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Feel So Different, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Feel So Different. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Oconnor Sinead Feel So Different w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.