Same Mistakes


Circles, we going in circles
Dizzy's all it makes us
We know where it takes us we've been before
Closer, maybe looking closer
There's more to discover
Find out what went wrong without blaming each other

Think that we got more time
When we're falling behind
Gotta make up our minds

Or else we'll play, play, play all the same old games
And we Wait, wait, wait for the end to change
And we take, take, take it for granted
That we'll be the same
But we're making all the same mistakes

Wake up, we both need to wake up
Maybe if we face up to this
We can make it through this
Closer, maybe we'll be closer
Stronger than we were before, yeah
It made this something more, yeah

Think that we got more time
When we're falling behind
Gotta make up our minds

Or else we'll play, play, play all the same old games
And we Wait, wait, wait for the end to change
And we take, take, take it for granted
That we'll be the same
But we're making all the same mistakes

Yeah, yeah, that's what crazy is
When it's broken, you say there's nothing to fix
And you pray, pray, pray that everything will be okay
Why you're making all the same mistakes

Don't look back,
But if we don't look back,
We're only learning then,
How to make all the same mistakes,
Same mistakes again,

So we play, play, play all the same old games
And we Wait, wait, wait for the end to change
And we take, take, take it for granted
That we'll be the same
But we're making all the same mistakes

Yeah, yeah, that's what crazy is
When it's broken, you say there's nothing to fix
And you pray, pray, pray that everything will be okay
Why you're making all the same mistakesCaptcha
Piosenkę One Direction Same Mistakes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Same Mistakes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Same Mistakes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Same Mistakes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.