The Box


Shares his neighbors with a building
Knows addresses of by heart
Draws a picture of his future
Keeps the paper close at hand
Packs his tongue into a suitcase
Suffers terror on the train
And he wants to start a movement
Cause he's indestructible
Destructiblesuffers terror on the train
He indestructible
And you know they'll never find us
And they'll leave us alone
And if we just keep on talking
Then we'll still make it home
There's commotion and promotion
Now they've done good every war
Sell our pictures to a paper
Now that everyone must know

Trading satellites for substance
Let spectators pay their way
We'll invade the trevi fountain
Now that everyone must pay
Mama and babies mother tragedy
Babies mothers tragedy
Babies mothers tragedy
Terrifies the killCaptcha
Piosenkę Orbital The Box przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Box, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Box. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Orbital The Box w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.