King's Quest


A silent whisper glimpsed my eye
Told the story of a time
You were here before and ruled a land upon your fatal hand
Sea and shallow waters, mountains high, the empire of a king
This is the mirror of your dreams

Crystal sky
Tell me why

Reflections of my past life tell
Me the history of time
I have seen myself in roles I never dared believe I see
Crystal Shadows Mourning, astral light, the beauty of this night
I sense the the dawning of a newborn day

Rise towards the magic sword
Hail be to all masters words

[Chorus:]

The quest of a king
I'm lifted by the eye
I see the light
Rise higher with me
Lift me up to my dreams
The quest of a king
The quest of a king

The whisper opened my third eye
Granted me the sight to see
What will be and what has been
The past existed as I speak
Parallel dimension, fall of life
In cycles born again
Your spirit is immortal

A silent whisper glimpsed my eye
Told the story of a time
You were here before and ruled a land upon your fatal hand
Sea and shallow waters, mountains high, the empire of a king
This is the mirror of your dreams

[Chorus x2]Captcha
Piosenkę Pagan's Mind King's Quest przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke King's Quest, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki King's Quest. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pagan's Mind King's Quest w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.