GHOST STORY


I was struttin' down the road
one very dark night
I was blown to the gills
and feeling right
the wind was howlin'
and the rain comin' down
but l was struttin'

My car broke down
on the other side of town
it started feelin weird
and began to slow down
heard a noise behind me
and I turned around
but there was nothin'
Absolutely nothin'

You know I'm not a man
with a superstitious mind
but on the other hand
I'm not the brave kind
l want to tell you now
I really get a fright
from things that go bump
in the night

Can you believe it, conceive it
I thought I dreamed it
Can you believe it
Make no mistake
I kept on struttin'

Take me home Mama
Take me home
Don't leave me here
Mama all alone
Hey Mama come and save me
from my head just wanna
be back home safe in bed
Then I really started struttin'
I mean I was really moving

Heart was beating fast
my clothes were soaking wet
don't need to tell you
I was in a cold sweat
and then something started
breathing down my neck
and I was runnin'

Can you believe it, conceive it
I thought I dreamed it
Can you believe it
I just kept on runnin'

Take me home Mama
Take me home
Dont leave me here
Mama all alone
Hey Mama come and save me
from my head just wanna
be back home safe in bed pleaseCaptcha
Piosenkę PAICE ASHTON LORD GHOST STORY przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke GHOST STORY, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki GHOST STORY. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę PAICE ASHTON LORD GHOST STORY w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.