Queen of Spades


Salty as the tears
Tired as the driver vears
Bounding through the dark

White lines divide
Payment lies await inside
My head's a spinning carousel

[Chorus]

Well it's fit for the one
Owner of these memories,
The one and only Queen of Spades
As the lights slowly fade
Owner of these memories

[Chorus]

Shadows slide across the rose
Then again the vessel slows
A phantom slips into the road
White gown and black hair
Screaming aloud between a dream

[Chorus]Captcha
Piosenkę Passafire Queen of Spades przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Queen of Spades, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Queen of Spades. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Passafire Queen of Spades w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.