How Can I Help You


Through the back window of our '59 wagon
I watched my best friend Jamie slipping further away
I kept on waving till I couldn't see her
And through my tears, I asked again why we couldn't stay

Mama whispered softly, "Time will ease your pain"
Life's about changing, nothing ever stays the same"

And she said, 'How can I help you to say goodbye
It's okay to hurt and it's okay to cry
Come, let me hold you and I will try
How can I help you to say goodbye"

I sit on our bed, he packed his suitcase
I held a picture of our wedding day
His hands were trembling, we both were crying
He kissed me gently and then he quickly walked away

I called up Mama, she said, "Time will ease your pain"
Life's about changing, nothing ever stays the same"

And she said, "How can I help you to say goodbye
It's okay to hurt and it's okay to cry
Come let me hold you and I will try
How can I help you to say goodbye"

Sitting with Mama alone in her bedroom
She opened her eyes and then squeezed my hand
She said, "I have to go now, my time here is over"
And with her final words she tried to help me understand

Mama whispered softly, "Time will ease your pain"
Life's about changing, nothing ever stays the same"

And she said, "How can I help you to say goodbye
It's okay to hurt and it's okay to cry
Come let me hold you and I will try
How can I help you to say goodbye"Captcha
Piosenkę Patty Loveless How Can I Help You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Can I Help You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Can I Help You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Patty Loveless How Can I Help You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.