Lonely Too Long


Well, good mornin'
Tell me how'd you sleep last night
You're still smiling
So we must've done something right
Don't feel guilty
Because you turned to me last night

We ain't done nothin' wrong
We've just been lonely too long
No, we ain't done nothin' wrong
We've just been lonely too long

It's only natural
When you've been too long in the dark
To look for comfort
And to warm yourself by the fire
We're just afraid
That we might get our fingers burned

But we ain't done nothin' wrong
We've just been lonely too long
No, we ain't done nothin' wrong
We've just been lonely too long

Nothing's wrong that can't be cured
with a new love
All you need is someone like me to
be sure of, to be your love

I'll be waiting
Standing right outside your heart
And I'll be watching
For the slightest sign of a spark
And I'll be here
If you should want to turn to me

'Cause we ain't done nothin' wrong
We've just been lonely too long
No, we ain't done nothin' wrong
We've just been lonely too long

We ain't done nothin' wrong
We've both been lonely too long
Oh, just been lonely too long
Both been lonely too long
Just been lonely too longCaptcha
Piosenkę Patty Loveless Lonely Too Long przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lonely Too Long, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lonely Too Long. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Patty Loveless Lonely Too Long w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.