Promise Us the Night


If one kiss from you could have lasted forever
Then I would have died a happy man
But now I know why we're not meant for each other
And why your lips never met mine
Chorus:
Stars crumbled over the two of us
Dawn broke without rhyme
Love needed a better reason
To promise us the night
Champagne mornings were all I could dream of
After tender caresses all through the night
But I need more than a heart full of fantasy
To give of my love all the rest of my life
It's hard to imagine a day without you
But fate has spoken and I will abide
I'm sure all the love that you're longing to treasure
Will find you someday and make you my wifeCaptcha
Piosenkę Paul Gross Promise Us the Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Promise Us the Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Promise Us the Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Paul Gross Promise Us the Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.