Cant Help Falling In Love


( I cant help falling in love with you )

Wise men say, only fools rush in,
But I cant help falling in love with you
Shall I stay, would it be a sin?
If I cant help falling in love with you

Like a river flows, slowly to the sea,
Darling so it goes,
Some things are meant to be

Take my hand, take my whole life too
For I cant help falling in love with you

( Like a river flows, slowly to the sea,

Darling so it goes, )

Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I cant help falling in love with you,

For I cant help falling in love with you

Words and Music by George Weiss, Hugo Peretti
and Luigi Creatore ( HugoCaptcha
Piosenkę Perry Como Cant Help Falling In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cant Help Falling In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cant Help Falling In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Perry Como Cant Help Falling In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.