Im Gonna Love That Gal


I'm gonna love that girl
Like she's never been loved before,
I'm gonna show that girl
She's the fella that I adore
When she's in my arms again,
Our dreams will all come true,
The years between might never have been,
We'll start our lives anew,
I'm gonna kiss that girl
Like she's never been kissed before,
And tho' I miss that girl,
She's the fella I'm waitin' for
We'll never part again,
She'll hold my heart again
Forever and ever more
I'm gonna love that girl
Like she's never been loved beforeCaptcha
Piosenkę Perry Como Im Gonna Love That Gal przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im Gonna Love That Gal, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im Gonna Love That Gal. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Perry Como Im Gonna Love That Gal w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.