Better Days


And I saw it coming
I saw emptiness and tragedy
And I felt like running
So far away
But knew I had to stay
And I know when I'm older
I look back and I still feel the pain
I know I'll be stronger and I know I'll be fine
For the rest of my days

I've seen better days
Put my face in my hands
Get down on my knees and I pray to God
Hope he sees me through till the end

I noticed the smallest things
But I didn't notice the change
It was hot in the morning
Then it turned so cold, twas the end of the day
There was no condensation I just felt like I was in space
I needed my friends there I just turned around
They were gone without a trace

I've seen better days
Put my face in my hands
Get down on my knees and I pray to God
Hope he sees me through till the end

Now I have just started
And I won't be done till the end
There's nothing I have lost
That was once placed upon the palm of my hands
And all of these hard times
Have faded round the bend
Now that I'm wiser I cannot wait
Till I can help my friends

I've seen better days
Put my face in my hands
Get down on my knees and I pray to God
Hope he sees me through till the end

Seen better days
Put my face in my hands
Get down on my knees and I pray to God
Hope he sees me through till the end

Seen better
Na Na Na Na Na Na Na [x4]Captcha
Piosenkę Pete Murray Better Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Better Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Better Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray Better Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.