George's Helper


People
This is what I say tonight
Messed up
After that I'm much too bright
You all just sit here smiling and I
Cannot control myself when I know I'm right
Oh and I can't help you tonight

Here it comes
Falling down on your face
Sometimes I just feel you're out of place

Hey George
I think I can help you now
Remember
You brought this upon yourself
You all just sit here smiling and I
Cannot control myself when I know I'm right
Oh and I can't help you tonight

Here it comes
Falling down on your face
Sometimes I just feel you're out of place
You always end up with egg on your face

You all just sit here smiling hey
You all just sit here smiling hey
You all just sit here smiling hey
You all just sit here smiling

Hey George
I think I can help you nowCaptcha
Piosenkę Pete Murray George's Helper przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke George's Helper, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki George's Helper. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray George's Helper w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.