See The Sun


Where's a word
That we learn to know
And where's a word
That we should go

Can you be the one
Can you see the sun
With me

Hate's a word
That we learn to use
And vain's a sign
That is old and abused

Can you be the one
Can you see the sun
With me

I'm here and I'm never gone
I'm here and I'm never gone
I'm here and I'm never gone
I'm here and I'm never gone

Can you be the one
Can you see the sun
With me
With me
With me
With me
With meCaptcha
Piosenkę Pete Murray See The Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke See The Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki See The Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray See The Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.