So Beautiful


Found myself just the other day
In the backyard of a friends place,
Thinkin' about you,
Thinkin' of the crowd you're in,
What you up too where you been?
(Just thinkin')

And all the clothes that you wear,
And the colors in your hair
Shouldn't change you
Now you tell me why it's so
You bigger than mighty Joe,
(At lest you think so)

God my fingers burn,
Now when I think of touching your hair
You have changed so much that I don't know,
If I can call you and tell you I care
And I would love to bring you down,
Plant your feet back on the ground

Throw my smoke down on the ground,
Turn my head and I heard the sound,
(That reminded me)
Of the days so young and sweet
Always so much fun to meet
(At lest I thought so)

Now you think your so damn fine

You can rule the world no not mine,
I don't think so

God my fingers burn,
Now when I think of touching your hair
You have changed so much that I don't know,
If I can call you and tell you I care

Now the scene that you're in,
And the people that you been with
Just get to me,
But you think I'm not as cool,
As you are so beautiful
Well who you fooling?

Well I'm here to tell you babe
The game your in is just a game
So damn pretentious

God my fingers burn,
Now when I think of touching your hair
You have changed so much that I don't know,
If I can call you and tell you I care
And I would love to bring you down,
Plant your feet back on the ground

You think you're so beautiful
(So beautiful)Captcha
Piosenkę Pete Murray So Beautiful przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke So Beautiful, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki So Beautiful. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray So Beautiful w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.