Hunter


[Pre-Chorus]

Just because it's the middle of night
That don't mean I won't hunt you down
Cause up, in, deep inside
It's pullin' me and I want your love
You and I should be gettin' it right
Ain't no sense in you holdin' on down
If I can't have you, nobody can
This an animal singin' that'll hunt you down

[Chorus]

So baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
And baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
Sex is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh

[Verse 1]

I show my teeth
And I hope you know that look in my eyes
I got lightnin' speed
I won't hesitate to rescue what is mine

[Bridge]

Well, hold up baby, what's goin' on?
Tell the truth, I wanna know
What you're doin' when we go
Somethin' say you ain't [?]
You say, "Baby keep holdin' on"
What you mean? I've been holdin' on
I ain't ever smelled this before
Somethin' say it's time to go

[Pre-Chorus]

Just because it's the middle of night
That don't mean I won't hunt you down
Cause up, in, deep inside
It's pullin' me and I want your love
You and I should be gettin' it right
Ain't no sense in you holdin' on down
If I can't have you, nobody can
This an animal singin' that'll hunt you down

[Chorus]

So baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
And baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
Sex is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh

[Verse 2]

Taxidermy is on my walls
With the full description of the killin' calls
I'm a hunter
Cupid, thank you for what you did
But you can't aim and get what I get
I'm a hunter

[Bridge]

Well, hold up baby, what's goin' on?
Tell the truth, I wanna know
What you're doin' when we go
Somethin' say you ain't [?]
You say, "Baby keep holdin' on"
What you mean? I've been holdin' on
I ain't ever smelled this before
Somethin' say it's time to go

[Pre-Chorus]

Just because it's the middle of night
That don't mean I won't hunt you down
Cause up, in, deep inside
It's pullin' me and I want your love
You and I should be gettin' it right
Ain't no sense in you holdin' on down
If I can't have you, nobody can
This an animal singin' that'll hunt you down

[Chorus]

So baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
And baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
Sex is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh

[Verse 3]
Duck Dynasty's cool and all
But they got nothin' on a female star
I'm a hunter
[?] is that camouflage?
Come get eaten by the dam mirage
I'm a hunter

[Bridge]

Well, hold up baby, what's goin' on?
Tell the truth, I wanna know
What you're doin' when we go
Somethin' say you ain't [?]
You say, "Baby keep holdin' on"
What you mean? I've been holdin' on
I ain't ever smelled this before
Somethin' say it's time to go

[Pre-Chorus]

Just because it's the middle of night
That don't mean I won't hunt you down
Cause up, in, deep inside
It's pullin' me and I want your love
You and I should be gettin' it right
Ain't no sense in you holdin' on down
If I can't have you, nobody can
This an animal singin' that'll hunt you down

[Chorus]
So baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
And baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
Sex is kung fu-uuh
Hey baby, ooh-ooh
My love is kung fu-uuhCaptcha
Piosenkę Pharrell Williams Hunter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hunter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hunter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pharrell Williams Hunter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.