Raging Fire


We are dead to right, morning rays

So hold me close and I'll surrender to your heart
You know how to give and how to take
You see every hope I locked away
So pull me close and surrender to my heart
Before the flame goes out tonight
Yeah we live until we die
So come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Till we lose control
Into a raging fire
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
You know time will give and time will take
All the memories made will wash away
Even though we changed I'm still here with you
If you listen close you'll hear the sounds of all the ghosts that bring us down
Hold on to what makes you fear
Don't let go, this one will make you win
If the flame goes out tonight
Yeah we live until we die
So come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Till we lose control
Into a raging fire
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Let the world leave lost behind
Let your heart be next to mine
'Fore the flame goes out tonight
We can live until we die
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soul
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Till we lose control
Into a raging fire
Into a raging fire
Come out, come out, come out
Won't you turn my soulCaptcha
Widget
Piosenkę Phillip Phillips Raging Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Raging Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Raging Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Phillip Phillips Raging Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.